Knihovna Akademie věd České republiky     Knihovna AV ČR patří k největším pražským a vědeckým knihovnám. Nachází se v blízkosti Národního divadla v budově Akademie věd České republiky.

     

Historie knihovny     Knihovna AV ČR (KNAV) je přímou nástupkyní Základní knihovny ČSAV (ZK), která byla vytvořena současně se založením Československé akademie věd r. 17. listopadu 1952. Výchozími fondy ZK se staly soubory literatury z knihoven Královské české společnosti nauk, České akademie věd a umění a Masarykovy akademie práce. Díky tomuto základu se ZK stala již při svém vzniku druhou na fondy nejbohatší pražskou univerzální vědeckou a třetí nejstarší českou vědeckou knihovnou. V současné době spravuje přibližně milión svazků včetně obsahově zajímavého souboru archiválií, rukopisů, prvotisků a starých tisků (přibližně 24.000 svazků).

 
Pro zobrazení prezentace potřebujete Java(tm). Stáhnout Java