Velká skálaVelká skála se rozkládá při jihovýchodním okraji bohnického sídliště. Tento pahorek je tvořen nejpevnějšími horninami pražského území - silicity. Horniny vznikly na dně proterozoického moře, které před více než 640 milióny let pokrývalo větší část Čech. Mapa Hlavní součástí silicitů jsou mikroskopické kostry primitivních jednobuněčných organismů, které představují nejstarší známé zbytky života nalezené na území Prahy.
V 19. století byly na svazích Velké Skály pouze ojedinělé duby, hlohy a habry. Ty byly postupně vykáceny a nahrazeny trnovníkem akátem dovezeným do Evropy ze Severní Ameriky, který vytlačil i poslední zbytky teplomilné květeny, která zde rostla. Nyní je na chráněném území postupně trnovník akát vyměňován za původní dřeviny.
 
Pro zobrazení prezentace potřebujete Java(tm). Stáhnout Java